Best på seksualitet
Best på seksualitet | Synnøve Kronen Snyen fra SV og SU mottok prisen på vegne av SV for tittelen som landets "seksualparti" | © Tore Aasheim
Beste slagord
Beste slagord | Leder Karina Ødegård fra O​ppland MDG mottok prisen for beste slagord. | © Tore Aasheim
Positiv samtale
Positiv samtale | Beate Marie Johnsen (V), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Synnøve Kronen Snyen (SV/SU) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) deltok i en panelsamtale etter prisutdelingen. Debattleder var Tore Holte Follestad.

SV er "seksualitetspartiet"

Skrevet av: Tore Aasheim

Publisert:
Sist oppdatert:

Nasjonalt SRHR-nettverk har gjennomført en spørreundersøkelse blant landets partier for å finne Norges seksualitetsparti.

Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) har i løpet av våren og sommeren kontaktet landets partier på fylkesplan og bedt de svare på spørsmål om hvordan man stiller seg i spørsmål om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I tillegg til å finne fram til det beste seksualitetspartiet, jaktet man også på det beste politiske slagordet i forbindelse med seksualitet og man tok også mål av seg å finne fram til det beste fylket på området.

Det beste fylket fant man midt i bibelbeltet, Agder ble kåret til flinkest i klassen, fordi man hadde «flere gode planer, pågående prosjekter og mål for fremtiden» innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Miljøpartiet de Grønne i Oppland vant slagord-konkurransen med «Ja til et bifilt sentrum».

Etter å ha gått igjennom alle svarene fra alle partiene både nasjonalt og fylkesvis kom man fram til at SV er landet seksualitetsparti fordi «partiet har et helhetlig søkelys på SRHR, og inkluderer SRHR i et livsløpsperspektiv,» som det heter i begrunnelsen.

Utdeling av prisene fant sted under Arendalsuka, og etter prisutdelingen deltok fire politikere i en panelsamtale der tema var seksualpolitikk og lokale planer.

Debattleder Tore Holte Follestad, koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk ville vite hvordan man kan heve seksuell og reproduktiv helse over hele landet, og hvordan kan man kan sikre at alle borgere har god tilgang på tjenester og informasjon?

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Synnøve Kronen Snyen (SV/SU) og fylkesordførerkandidat i Agder Beate Marie Johnsen (V) viste seg å være et engasjert panel med både klare meninger og kunnskap om både utfordringer og selve temaet.

Geir Jørgen Bekkevold mente at Kristelig folkeparti ufortjent hadde fått et dårlig rykte på dette området, han mente faktisk at partiet hans har mye bra å vise til når det gjelder SRHR.

Åslaug Sem-Jacobsen påpekte spøkefullt at som representant for et parti for Distrikts-Norge så var hun i alle fall opptatt av god SRHR, det gjelder som sagt å holde folketallet ved like. Sem-Jacobsen stilte nok med en liten fordel i debatten om teamet, hun var produsent for TV-serien «Trekant» på NRK der opplysning rundt seksualitet var hovedtema.

Beate Marie Johnsen var opptatt av individet i SRHR-debatten, og understrekte at man aldri kan få for mye kunnskap på området. Hun var enig med alle de andre i panelet at kunnskap om seksualitet må tydeligere inn i undervisningen, allerede fra barnehagenivå.

Synnøve Kronen Snyen syntes det var stor stas at SV fikk tildelt prisen som landets seksualitetsparti, og hun mente det kommer av at SV aldri har vært redd for å snakke høyt om sex og fremme forslag eller ta debatter på flere områder innenfor SRHR.

Snyen var veldig klar på at kunnskap og innsikt er viktig i arbeidet for bedre seksuell og reproduktiv helse, og at man må tørre å snakke høyt om disse temaene, både i hverdagen, men også i politiske fora.

Under Arendalsuka gjennomførte SRHR-nettverket hele 19 arrangement og holdt debatter, samtaler og workshop med sex, seksualitet og seksuell helse som overordnet tema.

Cupido er medlem av nettverket og gjennomførte en egen panelsamtale om hvor sexpositiv norsk media egentlig er.  Er det noe du vil tilføye eller kommentere? Vi hører gjerne dine synspunkter. Send oss din tilbakemelding på DENNE LINKEN.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaterte artikler