Skal undersøke
Skal undersøke | Stortinget skal undersøke hvorvidt også norske politikere er utsatt for vold og seksuell trakassering. - Det skal være trygt for både menn og kvinner å jobbe på stortinget, sier stortingspresident Tone W. Trøen. | © Stortinget

Stortinget skal kartlegge trusler og seksuell trakassering

Skrevet av: NTB

Publisert:
Sist oppdatert:

Kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering, ifølge en undersøkelse. Nå skal Stortinget kartlegge omfanget i Norge.

– Det skal være trygt for kvinner og menn å jobbe på Stortinget, både som folkevalgt, i partigruppene og som ansatte. Det innebærer et arbeidsmiljø fritt for trakassering og trusler, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H).

85 prosent av kvinnelige parlamentarikere i europeiske land har vært utsatt for psykisk vold i arbeidstiden. Det kom fram i en undersøkelse fra Den interparlemtnariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsalming (PACE) fra i fjor.

I undersøkelsen svarte 47 prosent at de hadde mottatt drapstrusler eller voldtektstrusler. Totalt ble 123 kvinner fra 45 ulike europeiske land intervjuet.

– Selv om undersøkelsen baserer seg på et begrenset utvalg intervjuobjekter er tallene så alvorlige at vi må følge opp med å undersøke hvordan situasjonen er i vårt storting, sier Trøen.

I Sverige har det blitt gjennomført en kartlegging av hvordan dagens situasjon er i Riksdagen. Kartleggingen viste blant annet at særlig unge kvinner kjenner seg mer utrygge, og at de opplever manglende tillit, og at de ofte blir utsatt for hersketeknikker.

Relaterte artikler