Negative sexnyheter selger
Negative sexnyheter selger | Verken media eller myndigheter er særlig interesert i sexpositive nyheter. | © Pikul Noorod Shutterstock NTB scanpix

​Negativ sex selger best hos både media og myndigheter

Skrevet av: Tore Aasheim

Publisert:
Sist oppdatert:

For å drive viktig sexpositivt arbeid må organisasjoner framheve et sexnegativt samfunn for å få saker på trykk eller midler til sitt arbeid.

Sist gang NTB publiserte en sexpositiv nyhet fra Norge var i mars da det ble kjent at regjeringen vil oppdatere seksualundervisningen i skolen. Ellers er det begredelig lesing om incest, voldtekt og andre seksuelle overgrep, seksuelt overførbare sykdommer og abortdebatt som gjelder.

De aller fleste; fagfolk, politikere og mannen i gata, mener at gode eksempler, kunnskap og undervisning er nyttige redskap i kampen mot #metoo-situasjoner og -holdninger, voldtekt og andre sexmotiverte forbrytelser. Likevel er verken media eller politikerne særlig interessert i å høre om sexpositive saker.

Marianne Støle-Nilsen (bildet) er seniorrådgiver hos «Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter» og hun fortviler over hvor vanskelig det er å fremme positive nyheter om sex og seksualitet i media.

- Hva mener du når du sier at det er vanskelig å få på trykk positive saker og nyheter om sex og seksualitet i media?

- Vi merker dette tydelig når vi kontakter media med utkast til tekster. I tilbakemeldinger får vi beskjed om å endre tekstene slik at de får et negativt utgangspunkt. Jeg har forsøkt å skrive positive og løsningsorienterte tekster for eksempel om seksualitetsundervisning, men må legge inn noe negativt om overgrep eller videresending av nakenbilder for å bli trykket. 

Vi ønsker et større fokus på den positive, mangfoldige seksualiteten og alt som er godt og fint, og hvordan vi kan bli trygge og ha det godt med oss selv og sammen med andre. Alle har en seksualitet, uavhengig av alder, seksuell orientering eller funksjonsevne, forteller Støle-Nilsen til Cupido.
 

"Sexnegative" myndigheter


Sex og Politikk er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse. Sex og Politikk står blant annet bak undervisningsopplegget «Uke 6».

- Er det sexnegative også en tendens når det gjelder det å skaffe til veie midler for det arbeidet som Sex og Politikk gjør?

- Ja, det er det. For eksempel må vi i søknaden til Utdanningsdirektoratet for midler til Uke 6, som er vårt gratis undervisningsmateriell om seksualitet og kjønn, vise hvordan Uke 6 bidrar til arbeid mot mobbing. 

Midler på seksuell helse er ofte knyttet til noe negativt, som nedgang i forekomst av abort og seksuelt overførbare infeksjoner. Selvfølgelig er fravær av negative ting noe positivt på et vis, men det positive fokuseres ikke på i seg selv. Dette har heldigvis blitt bedre med den nye strategien for seksuell helse, «Snakk om det», som har et mer positivt utgangspunkt enn tidligere strategier på feltet. Dermed gjelder det også de medfølgende midlene.
 

Savner det positive, sunn og vanlige

 
- Hva skulle du ønske media skrev mer om når det gjelder sex og politikk?

- Jeg savner den positive, sunne og vanlige seksualiteten! Vi får som oftest presentert to ytterpunkter: Den totalt utsvevende og ekshibisjonistiske seksualiteten som vises i Paradise Hotel og Ex on the Beach på den ene siden og på andre siden alt som er vondt og vanskelig, som overgrep, trakassering og krenkelser. 

I tillegg kommer en enorm seksualisering i mye bildebruk, reklame, musikkvideoer osv. I dette klimaet er det ikke rart at både unge og voksne famler. For hvor går man for å finne informasjon om den positive seksualiteten og hvordan man kan ha det godt med seg selv og andre? 

Svaret burde være mer enn «Cupido». Når det gjelder politikk, syns jeg gjerne det kan skrives mer om hvordan alle partiene sier de er enige i hvor viktig seksuell helse, og spesielt seksualitetsundervisning, er, men at de likevel ikke bevilger mer midler til feltet. I diskusjonene om #metoo ble nesten alltid seksualitetsundervisning nevnt som løsning på problemet, men vi ble ikke hørt i våre innspill til statsbudsjettet.
 

Holdninger og kunnskap

 
- Hva tenker du er medias viktigste rolle i arbeidet for et samfunn med færre seksuelle overgrep, seksualisert vold og #metoo-situasjoner og for et mer sexpositivt samfunn?
  
- Du forebygger ikke krenkelser og overgrep ved bare å snakke om krenkelser og overgrep. Det handler først og fremst om holdninger, men også om kunnskap. Media spiller en viktig rolle her. For eksempel så jeg for flere år siden at mine elever i ungdomsskolen tolket voldtekt som overfallsvoldtekt. Voldtekt i nære relasjoner og festvoldtekt hadde de ikke tenkt på engang. 

På den tiden var overfallsvoldtekter skrevet masse om i media. De siste årene har bildet blitt nyansert, og færre elever tenker i dag først og fremst på overfallsvoldtekt når temaet voldtekt introduseres i undervisningen. 

Jeg mener media må være bevisst denne påvirkningen de har, og trekke frem mer positive sider ved seksualiteten; ha flere saker om entusiastisk samtykke og fremme de positive sidene ved seksualiteten ved å både lage egne saker og slippe til flere positive stemmer. 

Tenk over hvordan saker vinkles. For eksempel er det veldig mye negativt stoff knyttet til unge og seksualitet. Dette gir et vrangbilde av virkeligheten og påvirker også de unge til å tro at «alle andre gjør det». I tillegg syns jeg media må ta mer ansvar for kroppspresset de kan skape med bildebruken sin. De bør være mer normkritiske og vise mennesker med flere typer kropper, etnisiteter og kjønnsuttrykk. 
 

Positivt akkurat nå

 
- Hva ville være en flott sexpositiv nyhet akkurat nå? 

- Noe som fortsatt er relativt nytt, og veldig fantastisk, er at Indias høyesterett i september slo fast at sex mellom likekjønnede ikke lenger er en straffbar handling. 

Av mer lokale og nyere ting, vil jeg trekke frem Bergen kommune sin nye plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning. Planen har et gjennomgående positivt og helhetlig fokus på seksualitet og seksualitetsundervisning og er et godt steg i riktig retning for en mer sexpositiv Bergen by, forteller Marianne Støle-Nilsen.

Feedback eller spørsmål? Har du tanker rundt denne teksten som du vil dele med oss? Send redaksjonen beskjed på DENNE LINKEN.  

Relaterte artikler