I blått: Land som vanligvis oppfattes som MENA-land. I lyseblått: Land som også kan bli regnet som del av MENA (Wikimedia Commons).

Seksualitet i en religiøs brytningstid

Publisert:
Sist oppdatert:

Kvinner som prøver å vinne kroppslig selvbestemmelse, risikerer en høy fysisk, økonomisk og følelsesmessig kostnad i form av seksuell vold.

Den utvidede regionen Midt-Østen og Nord-Afrika (MENA) er et område i stadig politisk, kulturell og sosial endring. Islam former mesteparten av politikken, i tillegg til at religionen kontrollerer hverdagslivets små og store gjerninger.

Seksualitet og seksuell helse er kontroversielle temaer, og i den pågående og kontroversielle debatten om seksualitet som verktøy for å kontrollere og bevare kulturell kyskhet og ærbarhet, blir holdninger og praksis vevd inn i hverandre.

Oppkonstruerte arrangementer innenfor det eksisterende patriarkalske systemet leder til nye normer, og nye former for permanente ekteskap dukket opp for å tilrettelegge for og legitimere endrede trender innenfor seksuell oppførsel – først og fremst førekteskapelig og utenomekteskapelig sex.
 
Kompliserte forhandlinger fører til blant annet rekonstruerende jomfruhinnekirugi og alternative seksuelle praksiser.

Den stadig økende splittelsen mellom seksualitetens uttrykk og den beskjedne, isolerte og gryende toleransen for seksuelt mangfold er et opplagt mål for kompliserte forhandlinger som fører til blant annet rekonstruerende jomfruhinnekirugi og alternative seksuelle praksiser.

Selv om det er kontroversielt, prøver kvinner å vinne kroppslig selvbestemmelse, blant annet gjennom å delta i alternative seksuelle utforskninger innenfor de patriarkalske strukturene. For mange ender det med en høy fysisk, økonomisk og følelsesmessig kostnad i form av seksuell og politisk vold.
 
Forhandlinger om kriminalisering av voldtekt innenfor ekteskapet og seksualundervisning trues av dagens politiske uro.

Resultatet blir uønsket seksualhelse, noe som er alarmerende med tanke på den manglende offentlig politikken rundt både seksualhelse og seksualundervisning. Flere beviser peker mot økt forekomst av ukonvensjonell seksuell praksis for å unngå å krenke eller overtrede eksisterende kulturelle normer. Samtidig foregår det forhandlinger på andre – sivile – nivåer, som kriminalisering av voldtekt innenfor ekteskapet, seksualundervisning og unges seksuelle rettigheter, men denne utviklingen er under press og trues av dagens politiske uro.

I konfliktområdene blir kvinners seksualitet benyttet som et våpen av både politikere og militæret. Det foregår en institusjonalisering av vold mot kvinner, sextrafficking, sexslaveri og andre typer seksuelle overgrep, som «Jihad el Nikah», som er en taktikk der overgrep brukes til å straffe, ydmyke og demoralisere lokalbefolkningen.


Kilde: Sexualhealthvisual.com – fra en presentasjon av Dr Faysal El-Kak på verdenskonferansen til World Association for Sexual Health i Singapore, 2015.
 

Les også:
Frustrerte menn
Vi står overfor en trussel som fremmer frykt, men ser ingen kortsiktig løsning.

Seksuelle rettigheter - universelle og ukrenkelige
Seksuelle rettigheter er en integrert del av grunnlegende menneskerettigheter og er derfor ukrenkelige og universelle.

Når familievold blir normen
I Pakistan er ikke vold mot kvinner definert som en kriminell handling, selv om landet har signert en lang rekke internasjonale konvensjoner mot vold.

I solidaritet med mennesker på flukt
«Sex og Politikk» er en seksualpolitisk organisasjon som skal favne om og kjempe for alles seksuelle rettigheter, også for folk på flukt.

Lesber kureres med voldtekt
Dagen før hun skulle opp til eksamen i regnskapsføring ble 20 år gamle Jane bortført hjemmefra og voldtatt. Det skjedde i Sør-Afrika.

Feministene må jobbe for
seksuelle rettigheter for alle

Med en sexnegativ innstilling og ved å gjøre mannen til hovedfienden opprettholder feministene avstanden mellom kjønnene.

Nytelsesfull sex -
selv etter kvinnelig omskjæring

Til tross for smertefulle innegrep med helserisiko, kan de de største sexproblemene oppstå på grunn av vestlige fordommer.

Fra Cupidos arkiv:
Kvinnens seksualitet

Hva vet kvinnen om andre kvinners seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig mannen om den?

Relaterte artikler