Det blir viktig å frigjøre seg fra tabuer og skamfølelse relatert til aldring og kvinnelig seksualitet i samfunnet. Disse kan være med på å gi plager, eller gi følelsen av tap og at det bare er å akseptere at toget er gått. | © Illustration Works/Corbis/NTB scanpix

Er det bare å akseptere at toget er gått?

Skrevet av: Marina Manuela de Paoli

Publisert:
Sist oppdatert:

Åtte alternativer kvinnen bør vurdere hvis plagene i overgangsalderen blir sjenerende.

Hormonbehandling kan ha positiv effekt mot plager i overgangsalderen, men har også potensielle bivirkninger, særlig dersom man bruker syntetiske hormoner. Men et finnes både supplerende og alternative behandlingsformer.

Når overgangsalderen medfører plager i dagliglivet og i forbindelse med seksualiteten, kan følgende mottiltak vurderes:
 
1 Endret kosthold
Flere kvinner har høstet gode erfaringer med bruk av mat som er høy på planteøstrogener. Østrogener finnes naturlig i mange planter. De har en kjemisk struktur som likner det kvinnelige kjønnshormonet, men likheten varierer sterkt fra plante til plante. Genistein i soyabønner er det planteøstrogenet som likner aller mest på østrogen. Kvinner som har store plager med overgangsalderen kan også prøve å redusere andelen karbohydrater i kostholdet.
 
2 Trening og akupunktur
Bekkenbunnstrening og akupunktur kan ha en positiv effekt og derfor verdt et forsøk. En norsk doktoravhandling fra 2005 viser at veiledet bekkenbunnstrening kan redusere grad av prolaps, redusere symptomer, endre på form og fasong og forbedre funksjonen i bekkenbunn.
 
Det har vært en rekke studier som har vist en sammenheng mellom testosteronnivå og kvinnens seksualitet og at testosteron spiller en viktig rolle for kvinnens seksualitet. Styrketrening kan være en måte for kvinner til å «booste» testosteronnivået.
 
3 Aktivt sexliv og erotisk inspirasjon
Et godt og aktivt sexliv (med mange orgasmer)  styrker muskulaturen i skjeden.  Samtidig frisettes oksytocin, noe som kan motvirke reduksjon av kjønnshormoner. Det er én av grunnene til at det er viktig å ha et aktivt sexliv før, under og etter klimakteriet.
 
Noe vi bør øke bevisstheten omkring er at sansene våre er hovedkilden for erotisk inspirasjon, og en nøkkel til positivt fokus er at den klimakterielle kvinnen blir mer bevisst seg selv og sine egne preferanser og utforsker og utvikler nye erogene soner.
 
Det blir viktig å frigjøre seg fra tabuer og skamfølelse relatert til aldring og kvinnelig seksualitet i samfunnet. Disse kan være med på å gi plager, eller gi følelsen av tap og at det bare er å akseptere at toget er gått.
 
4 Aksepterende holdning
En del av «behandlingen» kan være å betrakte forandringen med en åpen, nysgjerrig og ikke fordømmende holdning til seg selv. Det er viktig å være åpen om problemer knyttet til overgangsalder, både med venninner og partner(e). En aksepterende holdning kan forbedre seksuallivet,  og det blir lettere å oppsøke hjelp hvis man kan snakke åpent om det man sliter med.
 
5 Ta være på seg selv
Overvekt, stress, psykiske belastninger og røyking kan forverre overgangsplagene. Det er derfor ekstra viktig for kvinner å ta vare på seg selv på en helt annen måte enn i ungdommen, samt å sette grenser for seg selv. Regelmessig mosjon, god søvn, et sunt kosthold og moderasjon i inntak av kaffe og (særlig) alkohol er derfor viktig og kan bidra til at plagene blir mindre.
 
6 Østrogenbehandling
Reduksjon i østrogennivået resulterer i endringer i kroppen, men det betyr ikke at man må leve med disse plagene. Symptomene i forbindelse med overgangsalderen kan dempes ved østrogentilskudd, som regel i form av østradiol.
 
Det er antatt at om lag 30 prosent av alle kvinner i overgangsalderen har et så lavt østrogennivå at de har nytte av østrogentilskudd som kan bestå av tabletter, plaster, krem til lokal bruk i skjeden og/eller hormonspiral. Dette vil først og fremst kunne avhjelpe problemer med manglende fuktighet i skjeden, men også plager i forbindelse med hetetokter, nattesvette og søvnforstyrrelser. Østrogenbehandling kan også redusere aldersrelatert bentap hos kvinner.
 
Østrogenbehandling som skjer lokalt i skjeden kan redusere smerter som mange kvinner opplever i forbindelse med vaginal atrofi. Nedsatt lyst og følsomhet eller smerter i vulva etter klimakteriet kan også forbedres ved denne type behandling. Lokal østrogenbehandling kan også forbedre seksuallivet til postmenopausale kvinner og deres partner, viste en nylig publisert undersøkelse foretatt blant nordamerikanske kvinner.
 
Hormonbehandling kan ha positiv effekt, men har også potensielle bivirkninger, særlig dersom man bruker syntetiske hormoner. Derfor er det viktig med god informasjon og mulighet til selv å veie fordeler opp mot eventuelle ulemper.
 
7 Testosteron/østrogen-kombinasjon
Mange kliniske studier viser at tap av libido hos postmenopausale kvinner kan forbedres med testosteron i kombinasjon med østrogenbehandling. Virkningen viser seg å være gunstig for mange fasetter av seksuell funksjon som libido og seksuell lyst, opphisselse og tilfredshet.
 
8 Hormonspiral
Noen leger anbefaler hormonspiral som utskiller gestagener for å lindre symptomene med uregelmessige, langvarige og sterke blødninger som noen kvinner opplever å ha i overgangsalderen. Gestagener er en gruppe medikamenter med hormoneffekt som ligner på progesteron og som brukes sammen med østrogen ved klimakterieplager. Hormonspiralen hindrer at livmorslimhinnen går inn i en slags hviletilstand, og etter om lag tre måneder reduseres eller slutter menstruasjonen helt.
 
Pluss/Minus
Lege/psykolog-paret Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås, som begge er professorer i sexologi ved Universitetet i Agder, og som er konsultert i forbindelse med denne artikkelen, er begge positive til hormonbehandling for kvinner som sliter med plager i klimakteriet.

De mener at østrogen (og kanskje i kombinasjon med testosteron, som styrer lyst og drive) kan være en «krykke» som kvinnen kan ha nytte av i denne perioden av sitt liv.
 
De understreker videre viktigheten av å vurdere kvinnens behov i et helhetsperspektiv, da alt som virker, også kan ha bivirkninger: «Det er mye diskusjon om HRT [hormonerstatningsterapi] men vi er ganske positive til det, dersom det blir brukt med forstand
 
Det er en helserisiko forbundet med østrogenterapi, som økt risiko for kreft, spesielt hvis det er en arvelig risiko for kreft i familien. Noen mener at det er stor forskjell på naturidentisk hormonterapi og bruk av gestagener fordi molekylstrukturen er ulik. 
 
 

Relaterte artikler