Seksualitet: Dette mener Fremskrittspartiet

Skrevet av: Tore Aasheim

Publisert:
Sist oppdatert:

I år er det stortingsvalg og Cupido har spurt de politiske partiene om deres holdninger til blant annet seksualundervisning, sexkjøpslov og hiv-paragrafen. Dette er svarene fra Fremskrittspartiet.

Dette svarte FREMSKRITTSPARTIET
 
1) OM SEKSUALUNDERVISNING I SKOLEN:
FrP er tilhengere av at skolen skal gi en grunnleggende innføring i seksualkunnskap. Vårt generelle inntrykk er at læreplanene som foreligger er gode nok på dette feltet. Her har vi også tillit til at de fleste av skolene selv har både evne og vilje til å tilby en seksualundervisning av tilfredsstillende kvalitet.

2) OM DEN HETERONORMATIVE TANKEGANGEN:
FrP er tilhengere av en fordomsfri undervisning og åpenhet omkring samlivsformer og seksualitet. Men for barn, og faktisk også for de fleste andre vil det være kunstig å late som at virkeligheten er annerledes enn den er. 
 
”Heteronormativitet” er den tankegangen de fleste føler seg hjemme i. FrP vil derfor ikke anse dette som noen trussel, men håper at lærere og andre som trekkes inn i undervisningen er tydelige på viktigheten av toleranse og mangfold.

3) OM ALDERSTILPASSET SEKSUALUNDERVISNING:
I læreplanene er det slått fast at man i 7. trinn skal forklare hva som skjer i puberteten og snakke om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering. FrP støtter de fastsatte læreplanene, og har tillit til at de lokale skolene utformer og tilrettelegger undervisningen på en tilfredsstillende måte.
 
4) OM UNDERVISNING OG ANDRE SEKSUELLE PREFERANSER:
Det er slått fast i læreplanene at man på 10. trinn skal drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare sykdommer. Som nevnt støtter FrP læreplanene slik de er i dag.

Som et positivt eksempel på god undervisning som mange, både lærere og elever ofte finner litt vanskelig, vil vi trekke frem Oslo, der alle 10.-klassinger får undervisning på «Senter for ung seksualitet». FrP har tillit til at lærere og andre som trekkes inn i undervisningen ved den enkelte skole er seg sitt ansvar bevisst på dette feltet.
 
5) OM SEXKJØPSLOVEN:
Fremskrittspartiet stemte imot innføringen av sexkjøps-forbudet. Dette fordi vi mener man ikke kan forby alt man ikke liker og at salg av sex i utgangspunktet ikke har noe offer og dermed ikke bør straffes. 
 
Argumentasjonen om at forbudet hjelper i kampen mot menneskehandel er vi ikke med på. Der sexsalg skjer som en del av menneskehandel, har man egne tiltak for å forhindre det og straffe de som står bak handelen. I tillegg mener vi at forbudet ikke virker, samt at det bringer virksomheten under jorden og dermed gjør det farligere for prostituerte.
 
6) OM HIV-PARAGRAFEN:
Vi er usikre på hvorvidt denne paragrafen virker. Derfor stemte vi for en utredning av hva som kan motvirke HIV-smitte da ny straffelov ble behandlet. Dette fikk ikke medhold, men vi vil vurdere fjerning av HIV-paragrafen dersom en utredning viser at slike bestemmelser ikke har noen verdi.
 
7) OM SEKSUEL LAVALDER:
Vi har ikke planer om å foreslå endringer i seksuell lavalder.
 
8) OM HVA SIER PARTIPROGRAMMET:
FrP har ingen programfestede synspunkt på sex. Dette anses fra vår side som en privatsak som politikerne ikke trenger om å regulere.

9) OM SEKSUALPOLITISK TALSPERSON:
Kari Kjønaas Kjos, representant i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

TILBAKE TIL HOVEDARTIKKEL

HER ER SVARENE FRA DE FORSKJELLIGE PARTIENE:

Relaterte artikler