Seksualitet: Dette mener Rødt

Skrevet av: Tore Aasheim

Publisert:
Sist oppdatert:

I år er det stortingsvalg og Cupido har spurt de politiske partiene om deres holdninger til blant annet seksualundervisning, sexkjøpslov og hiv-paragrafen. Dette er svarene fra Rødt.

Dette svarte RØDT
 
1) OM SEKSUALUNDERVISNING I SKOLEN:
Rødt vil styrke seksualundervisningen. To tiltak vi jobber for er:
  • Obligatoriske temauker på skolene med fokus på god seksualitet og grensesetting, samt informasjon om seksuelle overgrep og om hvor man kan få hjelp.
  • Holdningskampanjer i skolen om ungdoms forhold til kjønn, kropp og seksualitet. 
2) OM DEN HETERONORMATIVE TANKEGANGEN:
Til tross for framgangen i kampen for rettigheter fins det fortsatt fordommer mot personer som bryter med tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sin seksualitet i frykt for å bli avslørt og utstøtt. Dette er et stort helseproblem.

Skole og arbeidsliv er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet. Altså er ikke skolen flink nok i dag. To små eksempler på hva som kan gjøres er å la skeive lærere være åpne om dette, og i større grad bruke bøker med ikke stereotype hovedpersoner. Poenget er ikke å usynliggjøre alle de som ikke er heteronormale.
 
3) OM ALDERSTILPASSET SEKSUALUNDERVISNING:
Rødt har ingen vedtatt politikk på hvor tidlig denne undervisninga skal inn i læreplanen, men det å lære unge om grensesetting og slikt er aldri for tidlig. Rød Ungdom har vedtatt å innføre kjønn som fag i skolen på tredje, sjette og niende klassetrinn.

Dette faget skal dekke den nåværende seksualundervisninga, men også omhandle kjønnsroller, arbeidsdeling, osv. Faget skal brukes til å sette klare grenser for seksualisert vold/voldtekt og forebygge seksuell trakassering.
 
4) OM UNDERVISNING OG ANDRE SEKSUELLE PREFERANSER:
Som sagt mener vi at skolen er en viktig arena for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet. Rødt har ingen vedtatt politikk på hvor tidlig de ulike delene av denne informasjonen skal inn i læreplanen.
 
5) OM SEXKJØPSLOVEN:
Den internasjonale handelen med kvinner og barn er en av verdens mest lønnsomme industrier. Menn som kjøper kvinner i prostitusjon, er ansvarlige for at kvinner påføres skade, og er støttespillere for porno- og prostitusjonsindustrien.

Halliker og bakmenn etablerer prostitusjon i land der mulighetene for fortjeneste er størst, der myndighetene ikke hindrer etablering, og der det er liberale holdninger til porno og prostitusjon. Kjøp av seksuelle tjenester må derfor være forbudt, og kvinner i prostitusjon må hjelpes ut.
 
6) OM HIV-PARAGRAFEN:
Rødt har dessverre ingen vedtatt politikk på dette. I vårt arbeidsprogram går vi inn for øremerking av statlige midler til HivNorge.
 
7) OM SEKSUEL LAVALDER:
Rødt vil ikke endre den seksuelle lavalderen.
 
8) OM HVA SIER PARTIPROGRAMMET:
1) Retten til selvbestemt abort er sentral i kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv.
 
2) Rødt jobber for å bekjempe puritanisme, tabuer og moralisme i debatten om seksualitet. Seksuell frigjøring er frihet til seksuell utfoldelse uten skyld og skam, og uten frykt for vold og tvang. I tillegg til retten til selvbestemt abort, er gratis og lett tilgjengelig prevensjon en grunnleggende forutsetning for dette.
 
9) OM SEKSUALPOLITISK TALSPERSON:
Ta kontakt med vår nestleder, Marielle Leraand.

TILBAKE TIL HOVEDARTIKKEL

HER ER SVARENE FRA DE FORSKJELLIGE PARTIENE:

Relaterte artikler