Nytt nummer ute nå!

Knuser sexobjektmyten

Publisert: 10.04.2017 kl. 00:00 | Oppdatert: 10.04.2017 kl. 01:02

Objektivisering har fått skylden for mye som er galt i seksuelle forhold, mediasex og reklamesex.
Begrepet objektivisering brukes gjerne negativt, for å fordømme pornografi eller sexarbeid, men også som moralsk fordømming av seksuelle handlinger flertallet ikke liker, som tilfeldig sex og uvanlig sex.

Men filosof og sexolog Tommi Paalanen ved universitetet i Jyväskylä i Finland mener objektiviseringen har store filosofiske mangler. Den vanlige bruken av ordet bommer på forholdet mellom kropp og handling, legger moralsk vekt på en egenskap som er moralsk nøytral og baserer seg på en sentimental retorikk som forbinder begrepet med utnyttelse.

Sexologfilosofen mener derfor at bruken av begrep som «sexobjekt» og «objektivisering» gir en skjev oppfatning av kroppslighet og seksuelle forhold.
 
Baserer seg på den falske oppfattelsen av kroppens moralske natur, og også på moralistiske meninger om hva som kan regnes som moralsk feil.

«Kritikken min baserer seg på en filosofisk analyse av forholdet mellom kropp og bevisst handling ved hjelp av arbeidene til Jean-Paul Sartre og Martha Nussbaum. Jeg ser også på den moralske fordømmelsen av seksuell objektivisering, som har en tendens til å basere seg på den falske oppfattelsen av kroppens moralske natur, og også på moralistiske meninger om hva som kan regnes som moralsk feil.

Dermed kan objektivisering sees som et nyttig filosofisk verktøy i arbeidet med å forstå menneskekroppen og seksuell interaksjon, men den kan ikke brukes på egen hånd som basis for moralsk fordømmelse av en hvilken som helst seksuell aktivitet,» sa han i foredraget han holdt på World Association for Sexual Health i Singapore i 2015.

 
Les også:
Seksuell etikk og lovgivning
Under den nordiske sexologikonferansen i Tallin i 2010, ble det dannet et nettverk for seksuell etikk der den unge finske filosof og spesialist i seksuell etikk, Tommi Paalanen, er initiativtakeren.

Lykkens filosof
Den greske filosofen Epikur hadde et kunnskapsrikt og ufravikelig fokus på ett eneste tema: Lykke.Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 3/2016.