Nytt nummer ute nå!

Seksuell undertrykking - verktøy for makt

Publisert: 15.12.2016 kl. 00:00 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 14:21

Forfatter: Julie Peakman
Å undertrykke seksualiteten hos andre, har siden tidenes morgen vært et godt verktøy for mennesker som søker makt.
Dette kapittelet av seksualitetens historie er en del av artikkelserien Perversjonenes historie som den engelske forfatteren og historikeren Julie Peakman har skrevet på bestilling fra Cupido.


Det er ikke bare myndighetene eller myndighetspersoner som har brukt sex til å utøve kontroll, det kan også være lokalsamfunn og nærmiljøer som bruker sex eller anklager om sex til å kontrollere enkeltpersoner.
 
Også moderne hekseprosesser
Dette så man tydelig under hekseprosessene som herjet Europa, og mange vil også si at det fortsatt foregår ”hekseprosesser” der sex blir brukt som argument for å stigmatisere og henge ut mennesker man vil sette på plass.
 
Sex gjør det lett å kontrollere andre mennesker fordi sex er en nødvendighet for de aller fleste av oss. Uten mat og drikke duger helten ikke, heter det, så også med sex. Uten sex får vi ikke et fullverdig liv.
 
De frustrerte er lettere å manipulere
Nekter du et menneske sex, eller sørger for at det ikke får utvikle sin seksualitet i en god retning, blir det fort frustrert. Og det er lettere å få en frustrert person til å følge både påbud og løfter som blir tredd nedover hodet på en, rett og slett fordi vedkommende ønsker å komme seg ut av elendigheten.
 
Denne form for sosial kontroll er imidlertid et tveegget sverd, for når den som kontrolleres når bristepunktet kan det gi seg utslag som er i stikk i strid med den kontrollerende parts ønsker.
 
Religioner og ismer viktigst for perversjoner
Det finnes mange grunner til at menneskers oppfatning, meninger eller oppførsel endrer seg; industrialiseringen, den siste tids enorme økonomiske og tekniske utvikling, inn- og utvandring og så videre.
 
Det kan imidlertid se ut som om det er religion og filosofi som med størst effekt påvirker hva vi oppfatter som perversjoner – det være seg tradisjonelle religioner eller mer sekulære tankesett som maoisme, kapitalisme, fascisme og kommunisme.
 
Liten gruppe bestemmer
I alle fall er det som oftest en liten gruppe mennesker med makt som bestemmer.
 
I USA blir såkalte perversjoner klassifisert som seksuelle avvik og de som begår disse handlingene blir diagnostisert som psykisk syke. Diagnosen blir fastsatt i henhold til ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSMD).
 
Dette betyr i realiteten at det er den amerikanske psykiatriforeningen via en egen arbeidsgruppe og avstemming blant sine medlemmer, som avgjør hvilke seksuelle aktiviteter som skal betraktes som psykiske lidelser.
 
Homoseksualitet er for eksempel blitt fjernet fra listen over diagnoser etter at interesseorganisasjoner kjempet for dette helt frem til 1973.
 
Vanlige voldtektsforbrytere omfattes ikke av DSMD selv om mange nok vil anse en voldtekt som et seksuelt avvik. Dersom en voldtektsforbryter derimot viser sadistiske trekk blir han inkludert av diagnoseregimet.
 
De fleste europeiske land forholder seg til anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som siste gang oppdaterte sitt klassifiseringssystem i 2007.  Også her er det en mindre gruppe mennesker som  bestemmer og tar avgjørende beslutninger for oss.
 
Personlige og politiske motiver
Personlige, politiske og ikke-vitenskapelige betraktninger er med andre ord med på å påvirke hva storsamfunnet ser på som seksuelle perversjoner. Diagnoser er ikke bare basert på medisinske vurderinger og de defineres ofte av en liten gruppe spesialister som innbyrdes kan være uenige om hva som er riktig og galt, normalt og unormalt.
 
Er det kanskje på tide å forkaste utdaterte lover og diagnoser og la det moderne mennesket selv få bestemme over sitt seksualliv?

 
Les også:
Arvesynden
Skam og skyld som nedarves fra foreldre, kan være en risikofaktor for barnets fremtidige livskvalitet og helse.

Spydigheter og vittigheter
om seksuell helse

Mange helsearbeidere som ønsker å jobbe med seksuell helse blir latterliggjort på arbeidsplassen.

Min seksuelle familie
«Eller heller min avseksualiserte familie? Vi vet stort sett alt om hverandre, men nekter å se hverandre som komplette, seksuelle mennesker.»

Ungdoms rett til seksuell nytelse
Det mangler ikke på gode sexråd til ungdommen, men det er knapt et eneste ett av dem som våger å nevne nytelsen.


Homofobi som pengemagnet
Det kristenkonservative USA oppfatter homo- og biseksuelle som en trussel mot familieverdier. Men det handler også om penger.

Erotika vs moralisme i den franske revolusjon
Gjennom angrep på moralens bastioner, ryddet erotikken en ideologisk vei for den franske revolusjonen.Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 7/2011.