Knallhard kamp om potensen - Legemidler versus naturmidler

Skrevet av: Dag Solberg

Publisert:
Sist oppdatert:

Den internasjonale farmasøytiske industrien frykter framveksten av naturmidler - og EU frykter konkurransen fra Kina. Skepsisen til naturmidler er ute av proporsjon, hevder Ken Purvis.

Spesielt reseptfrie potensmidler er kontroversielle. Statens Legemiddelverk retter fra tid til annen søkelyset mot kinesiske potensurter. Det advares mot helserisiko forbundet med bruk.

Men nyere testresultater kan tyde på at kinesiske forskere, med bakgrunn i tradisjonell kinesisk medisin, i løpet av de siste årene har lykkes med å utvikle potensfremmende naturprodukter som er like sterke, som oppleves som virkningsfulle av flere, og som synes å ha mindre bivirkninger enn reseptbelagte, kjemiske potensmidler.

Skepsisen til naturprodukter er ute av proporsjon
Lege og androlog, og mangeårig ekspert på menns potensproblematikk, Ken Purvis, synes skepsisen til naturmidler er ute av proporsjon:

- Det er riktig å stille spørsmålet om når en urt blir til en medisin, sier Purvis, og forklarer det med at enkelte urtebaserte naturpreparater i dag framstilles slik at urtene ekstraheres og foredles i den grad at det nærmer seg rene destillater. Slik kan det altså forekomme varianter av virkningsstoffer som befinner seg i kjemisk framstilt medisin. Og selvsagt bør det kontrolleres, hevder Purvis i Cupido 8/2005.

Redsel for konkurranse
Han er likevel svært skeptisk til stoppingen av naturmidler og anser det hele for mer å være et resultat av redselen for konkurranse enn det helsemessige behovet for kontroll.

– Pfizer, produsenten av Viagra, fikk sjokk da de så hvilken appell de nye naturpreparatene for lyst og potens hadde i det europeiske markedet. Hva ville du selv gjort hvis du drev en stor restaurant og en liten pølsebod viste seg å lage vel så populær mat som deg? spør Purvis.

Han peker også på at EU-systemet i økende grad uttrykker skepsis til importen av kinesiske naturmidler.

Ren handelsproteksjonisme
- Dette er ren handelsproteksjonisme. Og det er noe alvorlig galt med systemet når det henger seg fullstendig opp i kinesiske urter og for eksempel ikke bryr seg om å kontrollere medisinmarkedet i Europa. I Spania selges Viagra som drops, sier Purvis.

Han peker også på at medisinsalg via Internett bare er i sin spede begynnelse. Og at den internasjonale farmasøytiske industrien står foran en konkurranse den aldri har kjent før.


Relaterte artikler