Nytt nummer ute nå!
Varsler endringer - Den nye lederen for både den norske og den nordiske sexologi-foreningen Tore Holte Follestad mener tiden er inne for endringer i bransjen. | © Tore Aasheim

- ​Det er tid for endring og videre utvikling

Publisert: 30.09.2018 kl. 08:03 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 17:26

Forfatter: Tore Aasheim
Tore Holte Follestad er nyvalgt leder for både den norske og den nordiske sexolog-foreningen. Han mener det er på tide å få klar en faglig grunnmur for bransjen.
Tore Holte Follestad ønsker seg en sexologi-forening med trygge fagpersoner over hele landet. Han understreker også viktigheten av faglig samarbeid over de nordiske grensene. Og han mener tiden er inne for en videreutvikling av bransjen.

Tidligere i år tok Follestad over som leder for Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS). Til daglig jobber han i stiftelsen Sex og Samfunn som assisterende daglig leder, og for noen dager siden tok han over presidentvervet i NACS, den nordiske forening for klinisk sexologi.
 

Generasjonsskifte


«Vi stor foran et generasjonsskifte i bransjen. Da er det viktig at vi både respekterer det arbeidet som allerede er lagt ned for å bygge opp et seriøst og respektert fag, og samtidig være villige til å ta innover oss de endringene som måtte komme.»

Follestad kan på mange måter sees på som bindeleddet mellom to generasjoner sexologer. Han er noen år yngre enn pionerne i NFKS som Thore Langfeldt og Elsa Almås, mens han samtidig har vært aktiv innenfor fagområdet adskillig lengre enn de nye sexologene som nå uteksamineres og som er klare for å starte på sin yrkeskarriere.

«Min intensjon er å arbeide for en forening som oppfattes som samlende, forutsigbar og lett tilgjengelig,» svarer Follestad på spørsmål om hans ønsker for NFKS. Han ser også gjerne at foreningen blir mer synlig i den offentlige debatten i tiden som kommer.

«Det er viktig å sørge for en stabil grunnmur før man bygger videre på huset,» forklarer Follestad metaforisk, og forteller at en slik prosess medfører en oppbygging av en klarere struktur, ansvarsområder og et faglig nettverk over helelandet.

Follestad tok i 2016 initiativet til å etablere et eget nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), et nettverk som nå har over 100 medlemmer, deriblant organisasjoner som Sex og politikk, Sex og samfunn, Røde Kors ungdom og NFKS.

«Målet er jo at man skal komme i en posisjon der man blir en høringsinstans for blant andre Stortinget når statsbudsjettet legges fram. Med så mange organisasjoner involvert er det jo klart at det er mange særinteresser, men samtidig så er det viktig at man kommer fram til saker og initiativ der man står sammen. På den måten vil man få muligheten til å få innflytelse og påvirke politiske avgjørelser og samfunnet generelt,» forklarer Follestad.
«Det er jo vi som jobber med denne tematikken hver dag som vet hvor skoen trykker,» mener han.
 

Ubeskyttet jobbtittel


«Nå er de tjo slik at hvem som helst kan kalle seg sexolog og ta imot klienter – er dette et problem?»
«Ja, det er i alle fall en utfordring. Her ser vi at det er flere som opptrer som sexologer og seksuelle rådgivere, og som baserer sitt arbeid på egen erfaring og selvstudier. Selv om rådene kan være velmenende, så opplever vi også større og mindre grad av feil behandlinger og dårlig faglig håndverk. Når det er sagt så må det heller ikke bli slik at det er diskvalifiserende å ikke være NACS-sertifisert, men vi må arbeide for at det blir en selvfølge at en er sertifisert om en vil jobbe med seksualitet.

Vi trenger mangfoldet og bredden innenfor faget, samtidig som vi må være bevisste når det gjelder kvaliteten på jobben som utføres. Dette er arbeid som griper dypt inn i menneskers liv og helse, og det må vi ta på største alvor,» understreker Follestad. 


- Viktig med framsnakk


Lederen i NFKS mener at det ikke tjener noen at man ikke framsnakker hverandre.

«Vi er reelt sett et lite miljø, og ved å markedsføre hverandre blir det mer arbeid på alle. Vi må løfte hverandre opp og fram, både store og små aktører, også de som jobber på andre områder innenfor samme fagfelt.

«Dersom et samlet fagmiljø skulle fremme to viktige saker i en felles uttalelse, hva kunne du ønske at det ble?»

«Vel, jeg er kanskje mest opptatt av startet og slutten av livet. Alt mellom er også viktig, men begynnelsen legger grunnlaget for resten av livet, og så må vi heller ikke glemme at seksualitet ikke blir borte på slutten av livet.

Jeg skulle gjerne ha sett at vi hadde satset enda mer på å gi våre barn og unge handlingskompetanse når det gjelder egen kropp og seksualitet. Samtidig så burde vi verne om og ta vare på seksualiteten i livets høst,» ytrer Follestad.


Ensomt yrke


Den nyslåtte lederen av NACS minner også om at man heller ikke får glemme de som faktisk utøver faget.
«Ofte er det slik at vi studerer alene, vi arbeider alene og vi behandler alene, og da kan det være vanskelig å huske og minne seg selv på at man faktisk gjør en viktig jobb,» sa Follestad i talen under gallamiddagen etter årets NACS-konferanse.

Derfor er det viktig at vi samarbeider over landegrenser og fagområder, at vi kommer sammen og utveksler erfaringer og ideer til det beste for våre pasienter,» uttalte han.

-----

Tore Holte Follestad er utdannet sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, samt at han har lederutdannelse. Han har jobbet hos Aksept, Pro Senteret, Oslo kommune og er i dag assisterende daglig leder hos Sex og samfunn, i tillegg til at han driver eget selskap der han blant annet driver med kurs, foredrag, utarbeidelse av kursmateriell og informasjonsfilmer, direkte pasientkontakt innenfor temaet seksuell- og reproduktiv helse. Han har vært leder for LLH, hatt flere styreverv og er nå leder for både den norske og den nordiske sexologi-foreningen.