Nytt nummer ute nå!
Heftig seksuell kraft - - Du har kjent den hele livet. Kraften som får blodet til å bruse og suse. Kraften som får huden til å rødme eller blekne, skriver helseminister Bent Høie. | © Shutterstock

Hvorfor er seksuell helse så viktig?

Publisert: 03.09.2018 kl. 00:00 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 17:28

Forfatter: Tore Aasheim
Hva er seksuell helse? Hvorfor er den så viktig? Hva er koblingen mellom seksuell helse og seksuelle rettigheter? Dagen før "Verdensdagen for seksuell helse" prøver vi å bli litt klokere ved hjelp av en sexpositiv minister.
Seksuell helse er viktig. Så viktig at regjeringen og helseministeren har utarbeidet en egen strategiplan for den.

I denne artikkelen ser vi på hva vår nåværende regjering mener om temaet og Verdens helseorganisasjon prøver seg på en definisjon av seksuelle rettigheter.

Det er kanskje ikke så ofte du pløyer gjennom utredninger fra det offentlige, men det er sjelden vare at man opplever sexpositive betraktninger fra det offentlige, så det kan være verdt å lese likevel.
 

Brusende blod

 
I forordet til strategiplanen som ble presentert i 2017 beskriver helse- og omsorgsministeren ganske så malende om viktigheten av det å snakke om seksualiteten vår. Her er ministerens egne ord:
 
Du har kjent den hele livet. Kraften som får blodet til å bruse og suse. Kraften som får huden til å rødme eller blekne. 
 
Du kjente den som barn. Da du fantaserte om å la hånda stryke over den nydelige nakken til han som satt på pulten foran deg. 
Du kjente den som ungdom. Da du tegnet forte og forbudte tegninger på naboens husvegg i høstmørket. 
 
Du kjente den da du for aller første gang lå hud mot hud og pust mot pust med et annet menneske, og var veldig lykkelig og veldig engstelig på samme tid. 
 
Vi kjenner den gjennom hele livet. Kraften vi kaller seksualitet. Noen tror den seksuelle delen av oss sitter mellom beina. Men den sitter like mye mellom ørene. 
 
Jeg snakker ofte om at vi både har en fysisk og en psykisk helse. Vi har en seksuell helse også. Den er både fysisk og psykisk. God seksuell helse er med på å holde oss friske og i trivsel. Dårlig seksuell helse gjør oss mer utsatt for sykdommer og mistrivsel. 
 
Da jeg gikk på skolen, lærte vi lite om seksualitet. Jeg husker at læreren som viste fram plansjer med tverrsnitt av mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, var like pinlig berørt som oss elever. Han snakket om masturbasjon og menstruasjon. Han snakket om faren for å bli gravid og faren for å få kjønnssykdommer. 
 
Han snakket ikke om lengselen og lysten. Han snakket ikke om nærheten og kjærligheten. Vi snakker fortsatt for lite og for sjelden om at seksualitet er en fantastisk kraft som kan gi god helse og høy livskvalitet. Når du er ung eller gammel. Når du er frisk eller syk. Denne strategien handler om alt dette. Den handler om at vi må snakke mer om seksualiteten vår. Snakk om kraft!
 

Sexpositiv minister

 
Cupido har i alle år snakket om den seksuelle helsen som broen mellom fysisk og psykisk helse. Og Høie er også på lag med sexologer og andre som mener at vi bør fokusere på lysten og kraften i seksualiteten.
 
Først litt om hva ministeren tenker om seksuell helse, den følgende teksten er hentet fra selve planen:
 
God helse er sammensatt og handler om mer enn fravær av sykdom. Hvordan vi mestrer utfordringene hverdagen og livet gir oss, påvirker hvordan vi opplever egen helse.
 
Blant personlige ressurser som påvirker vår helse, er vår seksualitet og vårt forhold til denne. Seksuell helse kan defineres som fysisk, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet. 
 
God seksuell helse er en ressurs og beskyttelses- faktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Seksualitet omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske.
 
Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning. En forutsetning for god seksuell helse er en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og til seksuelle relasjoner og mulighet til å ha gode og trygge seksuelle erfaringer, fri fra tvang, diskriminering og vold. 
 
Positive holdninger og følelser for egen kropp sammen med god kunnskap om kropp og seksualitet bidrar til tryggere seksuell identitet og sunnere handlingsmønstre.
Åpenhet, respekt for mangfold og positive holdninger til seksualitet er samfunnsmessige faktorer som fremmer seksuell helse. 
 
Regjeringen har nylig lansert en ny handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Planen skal bidra til at LHBTI personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn) skal kunne oppleve samfunnet som trygt og inkluderende. En slik plan legger et viktig grunnlag for at samfunnssektorer og aktører samarbeider på tvers for å skape et åpent og inkluderende samfunn. 
 
Gjennom den nye samlede strategien for seksuell helse ønsker regjeringen å bidra til et åpent og inkluderende samfunn der mangfold anerkjennes og tabuer, skam, fordommer og stigmatisering knyttet til seksualitet motvirkes.

 

Seksuelle rettigheter

 
Da vet vi altså litt mer om hva regjeringen tenker om begrepet seksuell helse. Så er det dessverre slik at for å oppnå god seksuell helse så trenger man også seksuelle rettigheter. Og det er tydeligvis ikke rettigheter som kommer av seg selv. Dette mener regjeringen om seksuelle rettigheter:
 
God seksuell helse forutsetter at individets seksuelle rettigheter er ivaretatt. Seksuelle rettigheter brukes om menneskerettigheter som ivaretar seksuell og reproduktiv helse. Sentralt står retten til fritt og selvstendig å velge sin partner i samsvar med egen seksuell orientering, uten å bli utsatt for diskriminering eller kriminalisering. 
 
Blant andre rettigheter er rett til seksualitetsundervisning, rett til og respekt for kroppslig autonomi, frihet fra vold, rett til selv å velge om man vil ha barn og om man ønsker å være seksuelt aktiv. 
 
Begrepet seksuelle rettigheter er omstridt internasjonalt, men har bred støtte i Skandinavia og store deler av Europa. 
 

Strategiens overordnede mål

 
Hvorfor trenger vi en strategiplan for seksuell helse? Vel, når man ser hvor viktig regjeringen mener seksuell helse er, og at man også ser på seksuelle rettigheter som en del av generelle menneskerettigheter, er det kanskje ikke så rart at man både vil gjøre opp status og se hvor veien fører videre. Dette skriver regjeringen selv:
 
Ny samlet strategi for seksuell helse skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen. 
 
Viktige delmål for å nå denne ambisjonen er:
 – Å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig kompetanse til å ivareta egen seksuell helse 
 
– Fortsatt reduksjon i antall uønskede svangerskap og aborter.
 
– Reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv. 
 
 – Sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgs-tjenesten 
 
 – Sikre at helsepersonell respekterer og forstår brukere og pasienters seksuelle behov

 

Seksuelle rettigheter – en arbeidsdefinisjon

 
I motsetning til hva som er tilfelle for reproduktive rettigheter så foreligger det ingen internasjonalt omforent definisjon angående seksuelle rettigheter.

Det er imidlertid en økende enighet om at seksuell helse ikke kan oppnås og bevares uten respekt for og beskyttelse av visse menneskerettigheter. 
 
WHOs sekretariat (Verdens helseorganisasjon) har på bakgrunn av dette utformet en arbeidsdefinisjon som et bidrag til den løpende dialogen om menneskerettigheter relatert til seksuell helse.
 
Oppnåelse av seksuell helse er knyttet til graden av respekt, beskyttelse og oppnåelse av menneskerettigheter. Seksuell helse omfatter visse menneskerettigheter som allerede er anerkjent i internasjonale og regionale menneske- rettighetsdokumenter og andre konsensus-dokumenter og i nasjonal lovgivning.
 
Rettigheter som er avgjørende for å virkeliggjøre seksuell helse inkluderer:
• Retten til likhet og likebehandling 
• Retten til å være fri fra tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff 
• Retten til privatliv 
• Retten til den høyest oppnåelige helsestandard (inkludert seksuell helse) og sosial trygghet 
• Retten til å gifte seg og grunnlegge en familie og til å inngå ekteskap med begge fremtidige ektefellers fulle samtykke, og til likhet i ekteskapet, inkludert ved oppløsning av ekteskapet 
• Retten til å bestemme om man vil ha barn, hvor mange og når man vil ha barn 
• Retten til informasjon og til utdanning 
• Retten til ytrings- og uttrykksfrihet 
• Retten til et effektivt rettsmiddel når grunnleggende rettigheter er krenket
 
Ansvarlig utøvelse av menneskerettighetene krever at alle respekterer andres rettigheter. Anvendelsen av eksisterende menneskerettigheter på seksualitet og seksuell helse utgjør seksuelle rettigheter. Seksuelle rettigheter beskytter alle menneskers rett til å realisere og uttrykke deres seksualitet og nyte seksuell helse, med tilbørlig hensyn til andres rettigheter innenfor rammen av beskyttelse mot diskriminering.
 
WHOs sekretariat har uttalt at denne arbeidsdefinisjonen ikke utgjør en offisiell WHO posisjon og at den ikke må brukes eller siteres som sådan. Den er i stedet som et bidrag til den pågående diskusjonen om seksuell helse.
 
Har du spørsmål eller kommentarer til denne artikkelen? Vi hører gjerne din personlige eller profesjonelle tanker. Del din tilbakemelding med oss på med dette skjemaet.