Nytt nummer ute nå!
Strengere i Frankrike - Ny lov i Frankrike gjør at man blant annet kan få bot for å seksuelt trakassere noen på åpne gate. | © Michel Euler NTB

Frankrike slår hardere ned på seksuelle overgrep

Publisert: 06.08.2018 kl. 00:00 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 17:30

Forfatter: NTB-DPA-AFP
Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt en ny lov som blant annet gjør det enklere å straffeforfølge seksuell overgrep mot mindreårige. 
Nasjonalforsamlingen stemte forrige uke for strengere straff for voldtekt og seksuelt misbruk av mindreårige, en forlengelse av foreldelsesfristen fra 20 til 30 år i visse typer saker og for muligheten til å bøtelegge folk på stedet for seksuell trakassering. Sistnevnte punkt betyr at man kan få en bot på 90 euro, nærmere 900 kroner, for trakassering på gaten. 

Loven er et resultat av president Emmanuel Macrons valgkampløfter om å slå hardere ned på seksuelt misbruk og sjåvinisme. Den kommer også i kjølvannet av en betent sak i Frankrike, hvor to menn ikke ble tiltalt etter å ha hatt sex med 11-åringer. Begrunnelsen var at det ikke fantes nok bevis på at sexen ikke var frivillig.

Den nye loven gir dommere muligheten til å betegne sex med barn under 15 som voldtekt dersom overgriperen utnytter barnets manglende forståelse av handlingen.

En rekke organisasjoner ønsket at sex med barn automatisk skulle kategoriserer som voldtekt, men dette forslaget ble avvist.