Nytt nummer ute nå!
Ikke lenger syke - Verdens helseorganisasjon vedkjenner nå at fetisj og bdsm ikke lenger er å anse som diagnoser. | © Shutterstock

Fetisjister friskmeldt av WHO

Publisert: 28.06.2018 kl. 07:01 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 17:32

Forfatter: Tore Aasheim
Åtte år etter at Norge fjernet diagnosene kommer resten av verden etter.
18. juni publiserte Verdens Helseorganisasjon (WHO) en ny såkalt ICD-11, et dokument som er en slags fasit over hva vi definerer som diagnoser, altså sykdommer. I den nye ICD-11 er de samtykkende seksuelle minoritetene fetisjisme, fetisjistisk transvetisme og sadomasochisme tatt av lista som diagnoser.

Både fetisjisme og BDSM er dermed "friskmeldt", ikke bare av de nordiske landene, men resten av verden. Endringene skjer umiddelbart, men lista blir offisiell fra og med neste år. 

 – Dette er en milepæl i arbeidet for menneskerettigheter og for seksuell frigjøring, sier Ingvild Endestad, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

- Samtykkende seksualitet har ingenting i psykiatrien å gjøre. Dette er en enormt viktig anerkjennelse av det seksualitetsmangfoldet som finnes blant oss, uttaler hun i en pressemelding fra Diagnoseutvalget.

Endestad gir Svein Skeid og FRIs utvalg Revise F65 (Diagnoseutvalget) mye av æren for seieren. Gruppens menneskerettigheter er del av det faglige grunnlaget for revisjonen der anbefalingene fra FRI i sin helhet er tatt til følge.

Arbeidet med å avskaffe fetisj- og bdsm-diagnosene har vært del av FRIs og tidligere LLHs arbeids- og prinsipprogram siden 1996. Etter over 20 års lobby- og informasjonsarbeid har FRIs diagnoseutvalg Revise F65 med Svein Skeid i spissen oppfylt sitt mandat om både nasjonal (2010) og internasjonal friskmelding.

– Opphevelsen av fetisjisme, fetisjistisk transvestisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser kan føre til at disse gruppene vil kunne nyte samme frihet og selvrespekt som andre skeive. Revisjonen av ICDs F65-kapittel kan også gjøre det lettere å fremme forskning, avskaffe anti-bdsm-lover og muliggjøre lovregulert vern mot diskriminering for gruppen.

Grensesprengende pionérarbeid 

– Danmark, som fjernet sadomasochisme fra sin nasjonale sykdomsliste i 1995, var vår inspirasjonskilde, sier leder i Revise F65, Svein Skeid.

Skeid og psykolog Odd Reiersøl startet et grensesprengende arbeid på tvers av landegrenser og seksuell orientering der dusinvis av aktivister, organisasjoner og fagfolk bidro.

– Det är väldigt viktigt för de här individerna att samhället erkänner dem som fullvärdiga medborgare, uttalte generaldirektør i Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm til Dagens Nyheter 17. november 2008 da de tre diagnosene ble fjernet i Sverige.

– Jeg hørte nyheten på radioens p4 og forsto at friskmelding også kunne være innen rekkevidde i Norge, forteller Skeid.

Den nordiske modellen

– I løpet av seks år ble diagnosene avskaffet i hele Norden etter norsk mønster og pionérarbeidet til Diagnoseutvalget Revise F65, forteller psykolog Odd Reiersøl.

Dermed økte presset på Verdens helseorganisasjon som hadde startet arbeidet med å revidere ICD-10. Diagnoseutvalget fikk etter hvert direkte kontakt med de ansvarlige i Geneve.

På oppdrag fra Senior Project Officer Dr. Geoffrey Reed, som ledet revisjonen av WHOs liste over mentale sykdommer, oversendte Revise F65 i 2009 en tre siders rapport som dokumenterte at de tre diagnosene er utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende.

Dr. Reed ønsket ytterligere informasjon og 11. november 2011 leverte Revise F65 en 50 siders litteraturgjennomgang med forskningsbasert kunnskap som dokumenterte at sadomasochisme og vold er to ulike fenomener. Blant annet skårer fetisj/bdsm-gruppen likt med befolkningen forøvrig på demokratiske verdier som empati, likeverd og likestilling.

Allerede dagen etter meldte Dr. Reed at timingen var perfekt fordi revisjonskomiteen snart skulle ha sitt første møte der rapportene ville bli behandlet.

18. juni 2018 publiserte WHO revidert ICD-11 bygget på oppdatert forskning og forståelse av menneskerettigheter for sårbare minoriteter i tråd med anbefalingene fra Revise F65.

Kodeverket tas i bruk umiddelbart, mens endelig versjon vedtas i 2019 etter tekniske tilbakemeldinger fra medlemslandene. Struktur, koding og øvrig materiale, vil ifølge WHO forbli uendret etter implementeringen i juni 2018, skriver Diagnoseutvalget i en pressemelding.

Fakta:
* BDSM er en seksuell orientering som dreier seg om frivillig å dominere andre eller selv å bli dominert eller frivillig gi eller bli påført smerte.

* Seksuell fetisjisme er seksualitet der konkrete gjenstander, handlinger eller ideer gir seksuell tenning og nytelse.

* Retten til å bestemme over egen seksualitet og retten til privatliv har vært grunnleggende i arbeidet for å fjerne homofili og deretter fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser.

* FRI satte i 1997 ned et utvalg for å drive arbeidet med avdiagnostisering. I 2010 ble fetisjisme og sadomasochisme tatt ut av sykdomslisten I Norge. Denne måneden skjedde det samme i WHOs liste.

 


Relaterte produkter