Nytt nummer ute nå!
0008borw | © Bulls

Prester sliter med lyst

Publisert: 28.04.2013 kl. 00:00 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 11:14

Prester holder avstand og unngår nærhet i frykt for å bli misforstått, viser svensk undersøkelse.
To svenske psykologistudenter, Lisa Rudolfsson og Inga Tidefors, har gjennom arbeidet med sin hovedoppgave sett på hvordan prester i Den svenske kirken og Den katolske kirken i Sverige takler intimitet og lyst i sitt virke.

Så langt i undersøkelsen kan det virke som om prestene faktisk er redde både for å bli misforstått av den som søker sjelesorg som for nærgående og intim, og for å bli sett på som en person man kan få et mer intimt forhold til ut over den personlige, mellommenneskelige kontakten.

En del av prestene som er blitt intervjuet føler at de som oppsøker dem kan bli litt for nærgående av og til, samtidig som de er redde for at de som kommer for å få trøst eller råd skal føle at de for eksempel klemmer for mye, holder for mye rundt dem og så videre.

Debatterer hva de mister av muligheter
Dersom man går ut i fra at de fleste prester er profesjonelle i sitt virke, debatterer Rudolfsson og Tidefors rundt hva man egentlig mister av muligheter med tanke på omsorg og positiv effekt av en konsultasjon eller en fortrolig samtale dersom prestene har såpass problemer med å være trygge i sitt arbeid.

Flere av prestene, både kvinnelige og mannlige, var tydelige på at de heller holdt avstand og var restriktive i kontakten med sine sognebarn – selv om de skjønte at en større nærhet ville ha hjulpet den som oppsøkte dem.