Nytt nummer ute nå!

Marie-Anne Ramuz Evensen

Publisert: 17.02.2011 kl. 16:53 | Oppdatert: 19.05.2015 kl. 12:28

Faktainformasjon

Pedagog og sexolog som er pioner når det gjelder seksualundervisningen i den norske skolen.
Marie - Anne Ramuz Evensen (1951) er lektor ved videregående skole i Sandvika. Hun startet på eget initiativ valgfaget «Samliv og Seksualitet» ved Røyken videregående skole i 1986. Faget ble ett av fire nasjonale valgfag under Reform 94. I tillegg ga hun ut læreboka «Samliv og Seksualitet» i 1997. Fra 1989 til 1994 reiste hun rundt i hele landet og utdannet hundrevis av lærere og helsepersonell i pedagogisk sexologi og tverrfaglig samarbeid overfor ungdom i den videregående skolen.
 
Det svært populære faget ble imidlertid fjernet i forbindelse med Kunnskapsløftet i 2006 med det resultat at det i dag i den videregående skolen verken finnes egen undervisning i samliv eller seksualitet. Det mener Marie-Anne Ramuz Evensen er samfunnsmessig lite hensiktsmessig.
 
Marie-Anne Ramuz Evensen er fortsatt på reisefot og gir verdifulle bidrag til skolering i sexologi av både lærere og ansatte i frivillige organisasjoner. Hun har også ledet en workshop om «Demens og seksualitet» på den nasjonale konferansen Demensdagene arrangert av Aldring og helse - Nasjonal kompetansetjeneste.

Marie-Anne Ramuz Evensen har hatt verv som styremedlem i Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (NSRR) og Sex og Politikk.