Nytt nummer ute nå!

Brukeravtale for Cupido Club

Cupido Club er en kontakt- og datingside som anerkjenner at nytelse og seksualitet er en viktig forutsetning for gode relasjoner.  Stedet er åpent for kvinner og menn, par og single, som søker inspirasjon, vennskap, kjærlighet og treff.
 
1 - Hva man ikke kan gjøre i Cupido Club:
 
1.1 - Bilder og tekster
 • Laste opp/publisere bilder og tekster som er beskyttet av andres opphavsrett.
 • Publisere fotografi som viser andre gjenkjennelige personer enn profilinnehaveren(e).
 • Publisere bilder som er krenkende eller inneholder e-postadresser, personopplysninger og reklame.
 • Publisere bilder i åpne gallerier (inkludert profilbilde), Forum og Grupper som er sladdet, har eksplisitt seksuelt innhold, viser kjønn eller fokuserer på skritt/rumper/pupper - med eller uten klær. Det er fokusering når skritt, rumpe/rumpesprekk og pupper er et vesentlig blikkfang i bildet og/eller at situasjonen oppfattes som blottende.
Se også de fullstendige reglene for bruk av bilder i gallerier, forum og grupper i pkt. 9!
 
1.2 - Profiler
 • Bruke profilopplysninger med hensikt å lure andre medlemmer til å ta kontakt, dette gjelder opplysninger om kjønn, alder, status og valg av profilbilde.
 • Benytte brukernavn, profilbeskrivelser eller annet innhold som er krenkende eller kan oppfattes som vulgært.
 • Legge ut navn, adresse, e-post/e-posthenvisning (f.eks. ICQ/MSN/Facebook/Skype/Snapchat/Kik), telefonnumre eller andre personopplysninger i profilbeskrivelser eller på andre åpne sider i Cupido Club.
 • Opprette profiler for organisasjoner, bedrifter, partyarrangører eller andre arrangører og utesteder, eller som journalister og forskere m. fl. uten Cupidos samtykke.
 • Legge inn innhold fra andre nettsteder i profilbeskrivelser.
 
1.3 - Atferd
 • Sende seksuelt eksplisitte bilder i PM til andre medlemmer som ikke har bedt om det (blotting).
 • Mobbe eller vise truende, ærekrenkende, rasistisk, diskriminerende og sjikanerende atferd. Dette gjelder også i private meldinger, som for eksempel når medlemmer avviser innspill fra andre medlemmer eller blir avvist av andre medlemmer.
 • Be om eller tilby gjenytelser for sex, eller benytte sjargong som kan oppfattes som invitasjon til prostitusjon.
 • Formidle informasjon som kan føre til at andre medlemmer identifiseres eller bringe videre opplysninger som er gitt av andre i Cupido Clubs private rom (PM, private chat-rom og lukkede grupper) uten den andres samtykke.
 • Ta kontakt med eller overvåke andre medlemmer som har svartelistet eller uttrykkelig avsluttet kontakten med deg.
 • Markedsføre tjenester, produkter og nettsteder eller benytte Cupido Club for masseutsendelser, enten de er av kommersiell eller privat art.
 • Omgå bestemmelsene i denne brukeravtalen ved å benytte andre funksjoner og verktøy enn dem som er angitt for medlemmets medlemsnivå.
 
2 - Aksept av regler
Ved å melde seg inn og fortsette å være medlem av Cupido Club har medlemmet akseptert denne brukeravtalen.
 
Ved håndheving av reglene for Cupido Club vil det være behov for å utvise skjønn. Medlemmene aksepterer at Cupidos moderatorer utviser slikt skjønn på vegne av fellesskapet. Eventuell protest mot eller diskusjon av regler og moderatoravgjørelser skal rettes til club@cupido.no og skal ikke publiseres på Cupido Clubs sider.
 
3 - Profiler
For å benytte tilbudene i Cupido Club må man registrere seg som medlem og opprette en personlig profil.
 
Profilen skal være knyttet til en e-postadresse som skal være gyldig så lenge profilen er aktiv. All kommunikasjon mellom medlemmet og Cupido Club, inkludert ”Glemt passordet”, er avhengig av at e-postadressen er gyldig og at post som sendes til den leses av medlemmet. E-postadressen benyttes også ved viktige varslinger som har betydning for medlemskapet. Den blir ikke synlig for andre medlemmer.
 
Medlemmet er ansvarlig for alt som publiseres eller formidles fra medlemmets profil. Overlat ikke passord og brukernavn til andre.

Cupido tar ikke ansvar for at medlemmenes personopplysninger er riktige.

Medlemskapet i Cupido Club er personlig. Det aksepteres imidlertid at profiler opprettes av medlemmer av Cupido Club for å invitere andre medlemmer til lokale non-profit Cupido Treff.
 
4 - Aldersgrense
Den nedre aldersgrensen i Cupido Club er 18 år.

5 - Avslutning av medlemskap
Medlemmet kan når som helst slette sin profil i Cupido Club. Eventuell utestående medlemsavgift refunderes ikke. Innlegg i Forum og Grupper, slettes ikke, men profilnavn anonymiseres.
 
6 - Varsomhet
Vær ytterst varsom når det publiseres bilder eller andre personlige opplysninger på åpne eller lukkede sider i Cupido Club eller avtales møter på andre nettsteder eller i det virkelige liv. Medlemmet bør være rimelig sikker på at de kjenner den andre godt nok til å vise vedkommende tillit. Medlemmet tar i alle fall selv ansvar for hva de utleverer til andre og hva som skjer i møter med andre.

7 - Moderering
Cupidos nettsider modereres og Cupidos moderatorer kan uten varsel blokkere profiler eller endre eller fjerne innhold som bryter med forutsetningene i denne brukeravtalen. Cupido tar ikke ansvar for medlemmenes tap av data ved sletting eller blokkering. Betaling for blokkert medlemskap tilbakebetales ikke. Cupido kan nekte nytt medlemskap til medlemmer som har fått sin profil blokkert.
 
Medlemmene oppfordres til å verne om miljøet i Cupido Club ved å rapportere brudd på denne brukeravtalen til Cupidos moderatorer. Ved rapportering av innhold i personlige meldinger (PM), vil meldingsteksten som rapporteres bli tilgjengelig for moderator.
 
8 - Konsekvenser ved lov- og regelbrudd
I tillegg til blokkering av profil, kan overtredelse av lover og regler medføre innrapportering til medlemmets nettleverandør. Ved eventuell politianmeldelse kan politiet ved mistanke om ulovlige handlinger kreve besøkslogg og innhold i et medlems profil utlevert.
 
Brudd på bestemmelsene om opphavsrett (copyright) og personvern kan medføre rettslig og økonomisk ansvar i henhold til Åndsverksloven og Straffeloven. Ved eventuelle erstatningskrav mot Cupido vil Cupido søke regress hos profilinnehaveren.
 
9 - Bilder

Bilderegler generelt
 • Medlemmet kan bare laste opp egne bilder - og andres bilder som ikke er beskyttet av opphavsrett (public domain).
 • Fotografi med gjenkjennelige personer kan bare vise profilinnehaveren, eventuelt en samtykkende partner hvis profilen er en parprofil.
 • Bildene skal ikke være krenkende eller inneholde e-postadresser, personopplysninger og reklame.
 • Erotiske bilder er tillatt så lenge de holder seg innenfor norsk lov.
 
Regler for bilder i åpne gallerier (inkludert profilbilde), Forum og Grupper
 • Bildene skal ikke ha eksplisitt seksuelt innhold, vise kjønn, være sladdet eller fokusere på skritt/rumper/pupper - med eller uten klær. Det er fokusering når skritt, rumpe/rumpesprekk og pupper er et vesentlig blikkfang i bildet og/eller at situasjonen oppfattes som blottende.
 
Akseptering av bilderegler
 • Ved å laste opp bilder i Cupido Club, garanterer medlemmet at bildene samsvarer med bildereglene i denne brukeravtalen.
 
Moderering av bilder
 • Bilder som publiseres i medlemmenes åpne gallerier, inkludert profilbilder, skal godkjennes av Cupidos moderatorer. Moderator kan imidlertid ikke vite hvilke bilder medlemmet har eller ikke har rettigheter til å bruke. At et bilde godkjennes av moderator, betyr ikke at Cupido gir medlemmet rett til å bruke bildet. Publisering av bilder skjer alene på medlemmets ansvar.
 • Det vises også til brukeravtalens pkt. 2 - Aksept av regler - som nevner at det "ved håndheving av reglene for Cupido Club vil være behov for å utvise skjønn. Medlemmene aksepterer at Cupidos moderatorer utviser slikt skjønn på vegne av fellesskapet".
 
10 - Cupido Forum og Cupido Grupper
All aktivitet i Forum og Grupper skal ha relevans til formålet for det aktuelle forumet eller gruppen. Medlemmer som deltar i Cupido Forum forplikter seg til å gjøre seg kjent med Regler for Cupido Forum og Gode råd for debattanter. Forumtråder med utdatert innhold kan bli stengt eller slettet. Grupper som ikke har vært aktive de seks siste månedene slettes automatisk.
 
11 - Sitatrett
Cupido kan sitere fra innlegg medlemmet legger inn i Forum og åpne Grupper. Sitater kan benyttes redaksjonelt i bladet Cupido og ved markedsføring av Cupido og Cupido Club. Ved sitering blir brukernavn anonymisert.

12 - Brukeravtalen kan endres
Cupido kan foreta endringer i denne brukeravtalen. Nye oppdateringer vil bli varslet.

13 - Nettstedets innhold kan endres
Cupido kan endre eller fjerne tilbud og funksjoner uten forutgående varsling, inkludert tilbud og funksjoner som er forbeholdt VIP-medlemmer.

14 – Cookies
Ved å bruke Cupidos nettsider samtykkes det i at det settes cookies i medlemmets nettleser. Les mer om hvordan cookies brukes på Cupidos nettsider!

15 - Cupidos ansvar
Cupido garanterer ingen minimum oppetid og er uten ansvar for informasjon som registreres, mottas, lagres, sendes eller på annen måte gjøres tilgjengelig på Cupidos nettsted utover det som følger av ufravikelig norsk lov. Cupido tar ikke ansvar for innhold på nettsteder som Cupido eller Cupido Clubs medlemmer lenker til eller informerer om. Cupido er uten ansvar for medlemmets anvendelse av nettstedet eller for direkte eller indirekte konsekvenser av medlemmets anvendelse av nettstedet. Cupido kan ikke stilles til ansvar for hendelser, situasjoner eller økonomisk tap som skyldes møter eller avtaler mellom brukere i det virkelige liv. Cupido er uten ansvar for uautorisert tilgang til og misbruk av nettstedet eller tap av data så lenge Cupidos nettsted har et sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med alminnelig anerkjente krav i bransjen. Cupido påtar seg ikke ansvar for tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved tredjemanns handlinger eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

Den ansvarlige utgiver av Cupidos nettsted er Hverdag as. Når det refereres til Cupido i denne brukeravtalen menes i juridisk forstand Hverdag as. Med Cupidos nettsted, eller nettstedet, menes her nettsteder der Cupidos navn inngår i domenenavn som eies av Hverdag as, Cupido Redaksjon as eller Hverdag & Cupido AB.

16 - Personvern
Ved å registrere deg i Cupido Club, akspetere du også Personvernsreglene i Cupido nettside.

17 – Kontakt
Har du spørsmål om medlemskapet eller tjenesten?
 
Kontakt Cupido Club via e-post til club@cupido.no
Husk at du må sende e-posten fra e-postadressen som er registrert i profilen din! 
 
Postadresse: Hverdag as, Karl Johans gate 8, NO 0154 Oslo

Organisasjonsnummer: 912019136

Brukeravtalen oppdatert: 25. mai 2018